Έκκληση για φιλοξενίες

Κοινοποιήστε

Χρειαζόμαστε επειγόντως προσωρινές φιλοξενίες για αδέσποτα που πρέπει να φροντιστούν ή βρίσκονται υπό θεραπεία. Αν έχετε τη δυνατότητα να φιλοξενήσετε ή να μας παραχωρήσετε ή να μας υποδείξετε ένα χώρο όπου μπορούμε να τοποθετήσουμε κάποια ζωάκια σε ανάγκη και να τα φροντίζουμε εκεί εμείς, χωρίς να ταλαιπωρηθείτε εσείς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας!