Υιοθετήθηκαν

Ηλικία: 3 ετών 1 μηνός

Ηλικία: 2 ετών 5 μηνών

Ηλικία: 7 μηνών

Ηλικία: 1 έτους 7 μηνών

Ηλικία: 2 ετών 6 μηνών

Ηλικία: 10 μηνών

Ηλικία: 1 έτους

Ηλικία: 1 έτους 3 μηνών

Ηλικία: 1 έτους 1 μηνός

Ηλικία: 3 ετών 1 μηνός

Ηλικία: 3 ετών 3 μηνών

Ηλικία: 1 έτους 7 μηνών

Ηλικία: 7 ετών 5 μηνών

Ηλικία: 1 έτους 11 μηνών

Ηλικία: 1 έτους 8 μηνών

Ηλικία: 2 ετών 8 μηνών

Ηλικία: 2 ετών 2 μηνών