Έκκληση για τη Ρόξυ που βρήκαμε στο Μαλάκι

Κοινοποιήστε

Ή σκυλίτσα φιλοξενείται. Το όνομα που της δώσαμε είναι Ρόξυ.
Έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και πάσχει από Λεϊσμανίαση (Καλαζάρ). Χρειάζεται να ξεκινήσει άμεσα θεραπεία.
Πιστεύουμε ότι αξίζει να της δώσουμε μια ευκαιρία! Θα χρειαστούμε όμως την βοήθειά σας.