Έκκληση για τροφές και βοήθεια

Κοινοποιήστε

Μόνο από το 2021 έως σήμερα, αρκετοί φιλόζωοι και μέλη του Φιλοζωικού Σωματείου ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ έχουν βοηθήσει στην περισυλλογή από το Δήμο τουλάχιστον 100 ζώων προς στείρωση, καθώς και επιθετικών σκύλων. Στείρωσαν επίσης πάρα πολλά ζώα με δικά τους έξοδα και σιτίζουν εκατοντάδες, χωρίς καμιά απολύτως βοήθεια από το Δήμο ή τις αρχές.

Οι φιλόζωοι του ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ είναι εθελοντές με κοινό σκοπό:
– τη μείωση των αδέσποτων (υιοθεσίες, στειρώσεις κλπ)
– την ευζωία τους (σίτιση, φροντίδα, περίθαλψη κλπ)
– την ομαλή συνύπαρξη με τους ανθρώπους

Παρακαλούμε στηρίξτε το έργο μας με όποιο τρόπο μπορείτε, με τροφές, φάρμακα, χρήματα ή αφιερώνοντας λίγο από τον ελεύθερο χρόνο σας. Είμαστε βέβαιοι ότι συμφωνείτε κι εσείς οι ίδιοι με τους σκοπούς μας!