Ευχαριστούμε για τη στήριξη!

Κοινοποιήστε

Ευχαριστούμε τον κο Αθανάσιο Οικονομόπουλο για την οικονομική ενίσχυση, καθώς και για τις τροφές που προσέφερε.

Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη ώστε οι εθελοντές να μπορούν να συνεχίσουν το πολύτιμο έργο τους και να βρίσκουν λύσεις στο σοβαρό ζήτημα των αδέσποτων του τόπου μας, ένα ζήτημα που αφορά όλους μας.