Ευχαριστούμε για την προσφορά σας!

Κοινοποιήστε

Το Φιλοζωικό Σωματείο Νέας Αγχιάλου ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ ευχαριστεί τους παρακάτω φίλους, άλλους για την οικονομική προσφορά τους ή/και για τις τροφές που προσέφεραν και άλλους για τη συνεχή βοήθεια που προσφέρουν με πολλούς τρόπους:

– Eleni Papapostolu
– Ελένη Καραντενίζη
– Παναγιωτοπούλου Ευαγγελία
– Παναγιωτοπούλου Χαρίκλεια
– Αλεξίου Πόπη
– Μακρής Τάσος
– Λενα Καραγιάννη
– Dimitris Apostol Valkaniotis
– Maria Bertsa
– Christos Koutsikopoulos

Ευχαριστούμε επίσης και τα μέλη, που πέρα από τις τακτικές εισφορές, συμβάλλουν επιπλέον οικονομικά ή προσφέρουν αρκετό από τον πολύτιμο χρόνο τους, όποτε μπορούν και χρειάζεται.

Διαβεβαιώνουμε τους φίλους που βοηθούν ή σκέφτονται να βοηθήσουν, πως δεν έχουμε κανένα προσωπικό όφελος και μόνο μας μέλημα είναι να συνεχίσουμε να φροντίζουμε τα αδέσποτα και να εκπληρώσουμε τους σκοπούς μας, οι οποίοι ωφελούν το κοινωνικό σύνολο.

Τα μέλη του ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ, όπως και κάθε φιλοζωικής, είναι εθελοντές και οι μοναδικοί πόροι του Σωματείου είναι:

  • Εγγραφές & Συνδρομές μελών
  • Δωρεές
  • Έσοδα από εκδηλώσεις