Συνεισφέρω

“ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ”

ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

6970875284 – 6971880840

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Φόρμα Εικονικής Υιοθεσίας

    Θέλω να συνεισφέρω στα έξοδα του/της: